Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Agenda 21
FNs toppmøte om miljø og utvikling i Rio, Brasil i 1992 samlet representanter fra 179 land. Der vedtok de blant annet Agenda 21, en handlingsplan for bærekraftig utvikling i det 21. århundret. Toppmøtet i Rio vedtok også Klimakonvensjonen, som ble fulgt opp på klimakonferansen i Kyoto i 1997.


Agenda 21 peker på at statene alene ikke kan gjøre jobben. Kapittel 28 handler om kommunenes bidrag. Her oppfordres kommuner i alle land til å gå inn i en dialog med organisasjoner, næringsliv og fagbevegelse for å utvikle en Lokal Agenda 21 – lokalsamfunnets egen dagsorden for bærekraftig utvikling.

 

Tilbake