Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Arbeid

Arbeid er i fysikken en energioverføring ved at en kraft forandrer posisjonen til en gjenstand i kraftens retning.

Mer om arbeid finner du på: https://no.wikipedia.org/wiki/Arbeid_(fysikk)

 

Tilbake