Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Bioavfall

Bioavfall er avfall som kommer fra organisk materiale. Det vil si fra planter, dyr og trær. Her inngår også sortert husholdningsavfall.

 

Tilbake