Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Biobrensel

Er en fellesbetegnelse for brensel med biologisk materiale som utgangspunkt. Biobrensel finnes i fast, flytende eller gassform.

 

Tilbake