Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Biodiesel
Kan produseres av alle typer biologiske oljer som vegetabilske oljer, olje fra frityrfett, destruksjonsfett, fett fra matavfall, fiskeolje, slakteavfall og tallolje.


For å gi oljen tilsvarende egenskaper som fossil diesel gjennomgår den en kjemisk prosess som kalles forestring. Inn figur fra Habiols brosjyre.


Etter forestring kan biodieselen benyttes direkte i vanlige dieselmotorer.


Hydro Texaco har tre tankstasjoner som forhandler ren biodiesel (Oslo, Lillehammer og Gran).

 

Tilbake