Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Bruttovarme /brutto energiinnhold
Den mengde energi et brensel inneholder.


Når det gjelder trebrensel er det først og fremst treslag og fuktighetsinnhold som avgjør dette.

 

Tilbake