Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Effekt
Effekt forteller oss hvor raskt energien blir brukt, altså energi per tidsenhet.


Effekten måles i Watt, som er det samme som Joule/sekund (eller Newtonmeter: Nm/sekund).

 

Tilbake