Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Eksoterm reaksjon
Det er en kjemisk reaksjon som frigjør energi.


Et eksempel er forbrenning.

 

Tilbake