Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Energiloven
Energi kan ikke oppstå eller forsvinne.


Den kan bare omformes til en annen energiform.

 

Tilbake