Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Energiskog
Det er skog som er plantet med det formål å produsere mest mulig biomasse som kan hogges og brukes til bioenergi.


Til denne type skog brukes arter som vokser fort for eksempel selje og poppel. Norge har ingen tradisjon for denne type skog, mens Sverige og Danmark har noen felter med energiskog.

 

Tilbake