Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Fjernvarme
Fjernvarmerør i Hamar.


Fjernvarme brukes om større varmenett i byer, tettsteder og industriområder.

 

Tilbake