Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Fremtidstrær

Det de trærne i skogen som er sunne og livskraftige og som har en god form. Med tiden blir disse trærne hogd og brukt i produksjon av trelast.

 

Tilbake