Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Geotermisk energi
Geotermisk energi er det samme som jordvarme. Ved å bore nedover i jordskorpa kan vi hente ut varmeenergi.


Jo lenger nedover vi borer, jo varmere blir det! Flere land satser på jordvarme for å produsere strøm. På Island er geotermisk energi den viktigste energikilden.

 

Tilbake