Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Industriflis
Industriflis er et restprodukt fra sagbruket.


Når man deler en barket tømmerstokk produseres planker og bord. Siden stokken er rund og materialene vi produserer er rektangulære vil det alltid bli igjen noe trevirke ytterst (hon). Disse restene blir hogd opp i biter på ca 4-5 cm og kalles industriflis.

 

Tilbake