Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Infrarød stråling
Det er elektormagnetiske bølger med lang bølgelengde.


Når lysstråler (elektromagnetisk bølger) treffer et legeme(vann, gass eller fast stoff) vil lysstrålene gi fra seg noe energi til legemet. Stoffet blir varmet opp og stråler ut infrarøde stråler.Mennesket kan ikke se de infrarøde strålene, men vi oppfatter dem som varme. Et annet ord for infrarøde stråler er varmestråler.

 

Tilbake