Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Joule
Er en måleenhet for energi.


Symbolet for Joule er J. Joule er en liten måleenhet og i forbindelse med bioenergi brukes ofte enheten kWh. 1 kWh = 3 600 000 J.

 

Tilbake