Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Kakkelovn
En kakkelovn er en ovn murt opp av keramiske elementer.


Keramisk materiale tar opp varmen som frigjøres ved forbrenningen. Det gjør at det tar lang tid før en kakkelovn avgir varme. Til gjengjeld vil den forsyne rommet med varme i lang tid etter at ovnen er slukket. Denne type ovner er best egnet for store rom. Kakkelovn er mest kjent i Sverige, men det finnes også noen av dem på gårder og i store bygninger rundt omkring i Norge.

 

Tilbake