Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Katalysator
En vedovn kan på samme måte som bilene utstyres med en katalysator.


Den skal sørge for at gassene fra veden brennes helt ut. Det gir mer varme og mindre forurensing.

 

Tilbake