Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Finn himmelretningene (oppgave)
Denne oppgaven består av to deler. Del 1 er en individuell oppgave, del 2 er en klasseoppgave for de klassene som ønsker å fordype seg i temaet. Resultatet fra del 2 kan bli et fint bilde som klassen kan ha på veggen. 


Innledning og formål
Nord og sør og øst og vest. Borte bra men hjemme best. Dette er egentlig to gamle nordiske ordtak som er satt sammen. Opprinnelsen vet vi lite om, men det er uten tvil en fordel å vite hvor man skal gå for å finne veien hjem. En god hjelp kan være å finne himmelretningen. Kunnskap om himmelretningen er viktig når man ferdes utenfor sti og veg i skog og mark. Det kan også være en god hjelp når du er på besøk i en fremmed by.

Faglige tips og kommentarer
På et kompass peker alltid den røde nåla mot nord. Når du har et kart foran deg, er nord alltid opp på kartet.
Går du i skogen og finner ei maurtue, vender den som regel mot sør. Grunnen til det er at maurtua da får tilført mest varme fra sola.

Klokka 12 på dagen står sola rett i sør. Videre vet vi at kl. 06.00 er sola i øst, og kl.18.00 er sola i vest. Når nesa peker mot nord, er venstre mot vest.

Utstyr
Ei klokke
Skrivesaker
En stor papptallerken
Gråpapir (del 2)

Gjennomføring
 

Del 1
Tegn skolen på midten av papptallerken. Skriv inn de fire himmelretningene rundt kanten på tallerkenen. Tegn inn ditt eget hus, og skolevegen hjem, dine venners hus, evt. andre kjente landemerker rundt kanten på tallerkenen.

Finn ut om du bor mot nord, sør, øst eller vest. Plasser dere i grupper etter hvilken retning dere bor i.

Hvor står sola opp?
Hvor går sola ned?
I hvilken himmelretning er aldri sola?
Hvor står sola da kl.09.00

Del 2 (Klasse oppgave)
Lag en stor sirkel av gråpapir, gjerne 1 meter i diameter. Tegn inn skolen i sentrum av sirkelen. Merk deretter av himmelretningene.  Tegn huset ditt, og klippe det ut slik at det senere kan limes inn i sirkelen. Finn ut hvor huset ditt ligger i forhold til skolen og lim huset inn på riktig plass.

I hvilken retning bor det flest elever?
I hvilken retning bor det færrest elever?
Har bosettingen sammenheng med hvor det er fjell, elver eller innsjøer?
 

 

Tilbake