Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Bilde med materialer fra naturen (praktisk oppgave)
Denne oppgaven er ikke knyttet til noe fast klassetrinn. Det er en kreativ oppgave som skal gi eleven inspirasjon til å bruke materialer fra naturen. Oppgaven krever bruk av sag, denne delen av oppgaven må derfor gjennomføres i samarbeid med en voksen.


Innledning
Naturen og spesielt skogen er full av materialer som du kan bruke til å lage ulike typer kunstverk. Det er også en lang tradisjon å lage nyttegjenstander fra naturmaterialer. Barken på bjørka har vært høstet til bruk i neverarbeid, røtter fra gran, einer og bjørk har blitt til fine kurver (tægearbeid) og koter (utvekster) på bjørka har blitt til kopper og kar. I denne oppgaven skal du finne naturmaterialer som ligger på bakken, ta de med inn og lage et bilde som du kan henge opp på veggen.
 

Arena; Sanking av materialer i skog og eng. Etterarbeid på skolen.
 

Utstyr
Bøtte
Naturmaterialer
Tynn sponplate
Limpistol
Limstift
Kniv
Saks
Tang
Maling med tilbehør

Kommentarer og faglige tips
Det kan være lurt å ta med en tang når du skal ut å sanke naturmaterialer.

Utskjæring av sponplaten må gjennomføres av en voksen eller i samarbeid med en voksen.

Naturmaterialet må være dødt, eller kunne høstes uten at naturen skades. Det er også viktig å være klar over at nasjonalparkene våre er fredet og derfor ikke kan brukes som sankeområde. Oppgaven består av 2 deloppgaver og bør gjennomføres over flere dager da de fleste naturmaterialene må tørkes noe før bruk.

Denne typen bilder er vanskelige å bevare over mange år, da det samler seg mye støv i dem. Dessuten blir materialene sprøe. En mulighet er å ramme inn bilde og legge glassplate over. Se vedlagt bilde. Dette må imidlertid gjøres av personer som jobber med innramming av bilder.

Gjennomføring
Del 1

Ta med deg bøtte og tang og gå ut i skogen eller i et annet naturområde og plukk naturmaterialer. I vedlegget finner du en liste over ulike typer materialer, og hvordan du kan høste og oppbevare dem til senere bruk.


Del 2
Bestem størrelsen på bildet og skjær ut en sponplate.

Velg et tema for bildet.

Sett sammen materialene til et bilde før du limer det på plata.

Lim materialet på plata. Det lønner seg å legge lim på plata og legge på materialet etterpå. Da slipper du å søle så mye lim på materialet.

Dokumentér og presenter egne produksjoner gjennom foto.

Liste over materialer fra naturen

 

Tilbake