Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Lag ei fuglekasse (praktisk oppgave)Arbeidstegning av en fuglekasse

Denne oppgaven er laget til faget kunst og håndverk, 5-7 årstrinn, men kan også brukes av andre aldersgrupper. Oppgaven krever tilgang til snekkerverktøy, sløydsal eller et annet rom som er egnet til denne typen arbeid. 


Innledning
Fuglene er en viktig del av miljøet vi lever i og er både til hygge og nytte for oss. De spiser blant annet insekter som kan være til skade for både ung og gammel skog. De viktigste tiltakene for å opprettholde fuglelivet er å spare på busker og trær ved hogst. Dette er særlig viktig langs bekker og vassdrag. Døde trær skal også stå igjen. De er bolig og kilde til mat for mange fugler. Alle disse tiltakene må skogeieren ta hensyn til ved hogst. Det er imidlertid et tiltak alle mennesker kan bidra med. Alle kan lage ei fuglekasse å sette opp. I denne oppgaven skal vi gi deg noen tips til hvordan du enkelt kan lage ei fuglekasse. Du vil også få noen tips om hvor og hvordan du bør henge opp kassa. 

Arena
Sløydsal eller et annet sted hvor det er tilgang på verktøy

Utstyr
Sag
Spiker og 2 gangjern
Hammer
Vinkelmål
Målestokk
Sagkrakk eller sløydbenk
Borr
Båndsag
Tvinge

 

Kommentarer og faglige tips
Det er fult mulig å snekre sammen ei fuglekasse ute, men da bør man skjære til materialene inne på forhånd.

Det er viktig at størrelsen og utformingen av fuglekassen stemmer i forhold til de fuglene du ønsker skal bruke kassa. Stort sett er fuglekassens høyde det dobbelt av bredden.

Hullet inn i kassen skal ligge i den øvre fjerdedelen av kassen. For å sikre kassa mot ekorn og spetter, er det lurt å sette ei metallplate rundt inngangen.

Ikke lag sittepinne på fuglekassa, det gjør det lettere for rovdyr/rovfugler å komme inn.

Det finnes også en annen metode å lage ei fuglekasse på. Hvis du finner en hul trestamme i skogen kan du bruke den. Da må det resterende treverket ikke være for morkent. Kapp trestammen i riktig høyde og skjær ut et hull i riktig høyde.

Det er best å sette opp fuglekassene om høsten.

 

Gjennomføring
 

Del 1
Bestem hvilken type fugl du ønsker i fuglekassa.

Studer tegningen og tabellen til oppgaven.

Skjær til materialene.

Ulike størrelser på fuglekasser
Type fugl A (cm) B (cm) C (cm) D (cm)
Blåmeis     23    2,7   6,5   8
Kjøttmeis     26    3,2   7,0   12
Finker     37    5,0   8,5   13
Perleugle/skogsdue     45    8,3    10   18

 

Start med forsiden av fuglekassa.

Merk av sentrum på inngangen og tegn inn størrelsen på inngangen ved å lage en sirkel. Fest framveggen på sløydbenken eller fest veggen til et bord med ei tvinge. Bor ut et stor hull i sentrum av inngangen. Bruk ei manuell båndsag og sag ut resten av hullet.

Hvis du ønsker å sette på ei metallplate, må du få hjelp av noen voksne til å lage den. Det krever verktøy som kan brukes på metall.

Fest veggene til hverandre med spiker.

Fest bunnen av kassa med spiker.

Fest til slutt toppen av kassa ved at du skrur på to gangjern på innsiden av bakveggen og taket, slik at det er mulig å vippe opp taket på toppen.

 

Del 2
Når kassa skal festes til treet bør du tenke litt på hvilken vindretning som gir dårlig vær. På Østlandet kommer ofte regnværet øst eller sørøst fra. Langs kysten kommer regnet ofte inn fra vest og sørvest. Sett derfor fuglekassa slik at den får litt ly for vind og regn. Unngå også områder med mye ferdsel.

Fuglekassene må rengjøres både høst og vår. Fuglene bygger nytt reir hvert år og kassene blir ubrukbare dersom ikke gammelt reirmateriale blir tatt bort.
 

 

Tilbake