Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Lag ei mini tjæremile (praktisk oppgave)

Denne oppgaven er ikke knyttet til noe bestemt fag eller klassetrinn, men kan brukes i naturfag eller kunst- og håndverksfaget i ungdomsskolen. Oppgaven viser hvordan vi har brukt naturen som ressurs gjennom århundre. Tjære utvinnes fortsatt etter samme prinsipp, men ved hjelp av moderne produksjonsmetoder.


Innledning
Det er mer enn tusen år siden folk lærte seg å produsere (brenne) tjære. Uten furutreet og kunnskap om tjærebrenning ville ikke vikingene kunne ha bygd sine skip og reist til Island, Vinland eller Myklagard. Tjærebrenning og bruk av tjære er også grunnen til at mer enn tusen år gamle trebygninger slik som stavkirkene, er bevarte helt opp til våre dager.

I tjæremila blir feit furuved og malme varmet opp uten tilgang til luft.  Da vil mange av de impregnerende stoffene renne ut av veden, eller fordampe og kondenseres med terpentin eller vatn. Vi får tjære (harpiks), tjærelåg (vatn og garvesyrer) og terpentin (løsemiddel for harpiks).

Den mest kjente egenskapen til tjære er at den hindrer vannet fra å trenge inn i treet. Av den grunn setter vi inn båter og hus med tjære for å øke holdbarheten. Tjære gjør treverket tett, det er viktig særlig på båter. I denne oppgaven skal du lage ei mini tjæremile.

Arena
Ute i et område hvor det er mulig å finne malmet furu

Utstyr

  • 2 blikkbokser
  • Ved
  • Tyri
  • Hoggestabbe
  • Øks
  • Fyrstikker
  • Klype til å gripe boksen
  • Brannsikre hansker

Gjennomføring
Fyll en tom blikkboks med tyrifliser i størrelse 1 cm x 1 cm, og med samme lengde som boksen. Grav en liten tom boks ned i bakken slik at den står kant i kant med overflata. Legg ei stålplate med hull i midten over boksen i bakken. Sett boksen med tyriflis med åpningen ned over i hullet i plata. Tett rundt kanten av boksen med fin sand eller leirjord.

Lag et bål rundt boksen. La bålet brenne i 40 minutter.

Fjern bålrestene og snu boksen. Den inneholder nå bare trekull. I boksen som ble gravd ned finner du nå tjære som kan brukes til å behandle treverk.

 

Tilbake