Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Snøen (praktisk oppgave)

Denne oppgaven er laget til faget naturfag, 5-7 klassetrinn. Målet med oppgaven er å registrere og beskrive egne observasjoner av vær, måle temperatur og nedbør og framstille resultatene grafisk.


Innledning
Vann finns i tre faser, væske, damp og som is eller snø. Vanndråper er vanndamp som har festet seg til små partikler i lufta.  Når temperaturen er under 0oC, fryser vanndråpene og blir til snøkrystaller. Denne prosessen starter høyt opp i lufta. Hvis det er veldig kaldt på veien ned til jorda, faller de små snøkrystallene ned på bakken. Blir det varmere på tur ned vil de små krystallene feste seg til hverandre og falle som store snøflak ned på bakken. Hvis temperaturen nærmer seg 0 oC bli snøkrystallen litt våte utenpå og vil klistre seg sammen. Vi sier at snøen er kram. I denne oppgaven skal du gjøre noen forsøk som vil gjøre deg litt bedre kjent med snø.

Arena
Ute i vinterhalvåret

Utstyr
Litermål
Vekt
Tommestokk

Kommentarer og faglige tips

Gjennomføring
Del 1

Vekta av 1 liter snø kan variere. Det er avhengig av hvilken type snø det er.

Hvilken type snø har du samlet inn? Tørr snø, kram snø, puddersnø, kornsnø eller skare.

  • Vei et litermål 
  • Fyll litermålet opp med snø.
  • Finn vekta av snøen.
  • La snøen smelte, og mål volumet av vannet.
  • Fyll resultatene inn i skjemaet.
Snø, vekt og volum
Type snø Vekt litermål Vekt litermål + snø Vekt av snø Volum av smeltet snø
         
         

Gjenta forsøket med andre typer snø. Hvis det er lite snø kan det hende du må vente noen dager.

Del 2
Forsøk med snøsmelting
Mål temperaturen i lufta ute. Fyll et begerglass med snø. Mål temperaturen inni snøen.
Ta med begerglasset inn. Rør av og til i snøen. Les av temperaturen etter 1 time, 2 timer og tre timer.
Mål temperaturen i vannet og i klasserommet på slutten av dagen.

Temperaturen i lufta ute ved start:

                                                     

Temperaturen i snøen:  
Temperaturen i snøen inn start:  
Temperaturen i snøen inn etter 1 time  
Temperaturen i snøen inn etter 2 time  
Temperaturen i snøen inn etter 3 time  
Temperaturen i snøen inn ved skoleslutt  
Lufttemperaturen inne ved skoleslutt  

Sammenlikn temperaturene i snøen og i lufta ute. Hvorfor smelter snøen inne?

Hvilken temperatur har blandingen av snø og vann? Hva skjer med temperaturen etter at all snøen har smeltet? Hvor varmt kan vannet bli hvis det er 20o C i klasserommet?

Del 3
Svar på følgende spørsmål.

Hvilke fordeler og ulemper har snøen for mennesker og dyr?

__________________________________________________

__________________________________________________

Mål snødybden på forskjellige steder: På åpen mark, i skogen osv.

____________________________________________________

____________________________________________________

Lag snøprofil og studér de ulike snølagene.

Mål temperaturen oppå snøen og helt nede ved bakken. Hva finner dere ut?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Ta med snø inn og studér i mikroskop. Hva finner dere?

Mål pH i snøen.

_______________________________________________________

Fasit


 

 

Tilbake