Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Trevirke

Trevirke er den nyttbare delen av veden i bartrær og lauvtrær. Det blir brukt som materiale og råstoff for foredling, bearbeiding og bruk.

 

Tilbake