Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Lystgass

Lystgass er en av våre viktigste drivhusgasser. Den har kjemisk formel N2O.

 

Tilbake