Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Metangass
Metangass er en av våre viktigste drivhusgasser.


Den har formel CH4. Metan finnes naturlig i jordoverflaten, særlig i områder med permafrost. Gassen dannes også ved nedbryting av organisk materiale.

 

Tilbake