Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Treets styrke
Dette er en oppgave i undervisningsprogrammet "Treforskerne" og handler om trematerialtets styrkeegenskaper.


Innledning

Tremateriale blir brukt i forskjellige bygninger i våre nærmeste omgivelser. Hus, bruer, låver, svømmehaller og idrettshaller er f.eks. ofte laget av trematerialer. Det må bety at tremateriale er sterkt, siden vi ellers risikerer at alt raser sammen. I dette forsøket skal vi teste hvor sterk en trestav er og om det er forskjell på om materialet er tørt eller vått.

Arena

Inne i et klasserom, naturfagrom eller i et rom for kunst og håndverk.

 

Utstyr

 • To bord
 • 4 tjukke bøker
 • 2 trestaver per gruppe. (Klassesett kan kjøpes i nettbutikken til Skoleskogen)
 • 1 stor krok
 • 1 bøtte
 • Steiner eller noe annet tungt  
 • 1 sprittusj
 • Vekt
 • Tråd
 • Fryseteip
 • Målebånd

Kommentarer og faglige tips

Trestavene kan kjøpes som klassesett i nettbutikken til www.skoleskogen.no, - eller les mer på undervisningsprogrammet Treforskerne.

Den ene trestaven skal være våt og må derfor legges i vann 24 timer før forsøket starter.

Hvis kroken som fester bøtta til trestaven bidrar til at staven bøyer seg, så vei den også og legg vekten til når du beregner hvor mye trestaven tåler.

Gjennomføring

Laboratorieark

 • Sett nummer på steinene
 • Vei opp steinene og skriv vekten på steinene med en sprittusj.
 • Vei trestaven
 1. Sett to bord ved siden av hverandre med en avstand på 60 cm fra hverandre.
 2. Legg to bøker på hvert bord, rett ved bordkanten. Bordstablene bør være like høye
 3. Stram en tråd over begge bok-stablene og tape den fast på bordplaten.
 4. Legg trestaven ved siden av tråden. Pass på at staven er jevnt fordelt.
 5. Fest bøtta i midten av staven
 6. Legg en stein i bøtta og mål hvor mye den bøyer seg.
 7. Noter vekt på stein og deformasjon på laboratoriearket.

Gjenta trinn 6 og 7 til staven brekker, og noter hvor mye pinnen tålte før den brakk.

Gjenta hele forsøket med den våte trestaven. Bruk steinene i samme rekkefølge som du brukte på det første forsøket.

Studer resultatene og bruk resultatene til å jobbe med oppgavene under.

 

Etterarbeid 5-7 trinn

 

Etterarbeid 8-10 trinn

 

 

 

Tilbake