Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Treforskerne

Treforskerne er et undervisningsprogram for mellomtrinnet. Det er basert på «Treforskerklubben – å lære med tre», et kurs som er utviklet av NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi).


Hensikten med Treforskerne er å øke barns interesse for forskning og naturfag, samt å vise fram forskning som et spennende yrke. Forskning er nemlig ikke en mystisk verden –  det handler i bunn og grunn om nysgjerrighet, om det å være nysgjerrig på ting rundt seg, om å få svar på ulike spørsmål.

Drivkraften i Treforskerne er barnas naturlige nysgjerrighet. Det er lagt opp slik at barna selv finner ut at det faktisk er morsomt å forske, og at det er morsomt å finne ut hvordan ting fungerer. Treforskerne lærer barna om biologi og fysikk i tre, ofte ved bruk av eksempler fra elevenes hverdag. Gjennom Treforskerne blir barna også mer kjent med tre som et spennende og naturlig materiale.

Sammen med Treforskerne følger det med en undervisningsbok samt en egen labbok med forsøk, tegninger og forklaringer til barn. Undervisningsboka inneholder bakgrunnsinformasjon til hver enkelt undervisningsøkt. Skriv ut undervisningsboka dobbeltsidig, så står tilleggsinformasjonen til lærerne alltid på venstre side, mens respektive undervisningsøkt til eleven står til høyre. Forklaringer til deg som lærer er skrevet med blå skrift, mens teksten i barnas øvingshefte er skrevet  med grønn skrift. Det er i tillegg utarbeidet et løsningshefte som gir utfyllende forklaringer til læreren på de ulike oppgavene og aktivitetene.

Treforskernes materialpakke
Materiallisten viser oversikt over alt materiell som trengs til forsøkene. Noe av utstyret må man ordne selv, men en stor del av utstyret er utarbeidet av NIBIO. Denne materialpakken finner du i nettbutikken vår. Materiellet er gratis, men porto vil påbeløpe.

Hovedforsøkene er også beskrevet separat:

Treets vekst - årringer

Vanntransport i tre

Papirproduksjon av resirkulert papir

Treets styrke

 

 

 

 

Tilbake