Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Vanntransport i tre (praktisk oppgave)
Dette er en oppgave i undervisningsprogrammet "Treforskerne" og handler om hvordan treet transporterer vann. Oppgaven består av to små forsøk som kan gjennomføres uavhengig av hverandre.


Innledning

Vannet i treet blir transportert fra røttene i jorda og opp til stammen. Deretter går vannet gjennom greinene til bladene eller nålene. Hele veien er det et trekk som suger vannet oppover. Det er fordi vannet fordamper på overflaten til blader eller nåler. Dette er en veldig viktig transportvei og nødvendig for at treet skal overleve.

For å forklare hvordan treet ser ut på innsiden, er det enklest å sammenligne treet med mange sugerør som er pakket tett ved siden av hverandre. Vi kaller det derfor en sugerørsmodell. En modell viser virkeligheten på en veldig enkel måte. Under finner du noen eksempler på modeller:

Arena

Denne oppgaven egner seg best å gjøre i et klasserom eller et skolelaboratorium. I sommerhalvåret kan forsøket også gjennomføres ute, men det krever tilgang til et bord som står stødig i terrenget.

Utstyr

Forsøk 1: Fyrstikkforsøket

  • Beger
  • Vann
  • Konditorfarge
  • Fyrstikker av osp

Forsøk 2: Blåse såpebobler med en trekloss

  • Trekloss av bjørk
  • Lupe
  • Beger
  • Vann 
  • Oppvaskmiddel f.eks Zalo

Kommentarer og faglige tips

Hvis du ikke har bestillt materiellet fra Skogkurs, kan du bruke en tørr vedkubbe av bjørk i steden for en trekloss i bjørk. Husk imidlertid på vedkubben ikke bør være for lang, da blir den tung å blåse igjennom.

Konditorfarge kan gi varige merker på bordplater og liknende. Det kan derfor være lurt å legge litt papir på bordet før du starter forsøket.

Gjennomføring

Forsøk 1:Fyrstikkforsøket

Fyll begeret med litt vann (1 cm) og bland inn litt konditorfarge. Sett fyrstikken forsiktig ned i vannbegeret og sett glasset på et trykt sted i minst 30 minutter. I løpet av forsøket er det viktig å se nøye på det som skjer, og skrive ned det du som forsker har oppdaget (Labark Fyrstikkforsøket). Dette kasses for en observasjon. 

 

Forsøk 2: Blåse såpebobler med en trekloss

Studer tverrsnittet av treklossen med lupe. Hva ser du?

Fyll begeret med litt vann (1 cm), tilsett 5 dråper med Zalo og bland dette godt. Dypp tverrsnittsflaten av treklossen i såpevann. Løft treklossen opp til munnen og blås igjennom treklossen på den tørre siden av treklossen. Hva skjer? Noter dette på lab.arket (Labark Blåseforsøk).

Oppgave

Lag en tegning av hvordan du tror treet ser ut inni stamen?

 

 

Tilbake