Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Punktoppvarming

Med punktoppvarming mener vi enkeltstående varmekilder, som for eksempel pelletskaminer og vedovner.

 

Tilbake