Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Naturens forundringssti

Naturens forundringssti består av 10 poster knyttet til natur og friluftsliv. Det er ikke oppgaver med en entydig fasit, men snarere en anledning til undring og forundring over naturen. Målgruppe er 5.-7. trinn.


Innledning
Formålet med «naturens forundringssti», er å bidra til å skape undring og forundring hos elevene ute i naturen. Snarere enn å presentere en fasit for elevene, ønsker vi å motivere til grubling, forskning, diskusjon og spørsmål.

Det er viktig at oppgavene følges opp med en felles samtale. Det er her, i den felles diskusjonen og utdypingen, at mesteparten av læringen vil foregå. Til de lærerne som ønsker utfyllende informasjon knyttet til oppgavene, se Naturens forundringssti - til læreren.

 

Arena
Postene henges opp i skogen.

 

Utstyr
Det er laget tre likeverdige sett med "naturens forundringgsti", 1, 2 og 3, med hvert sitt dokument "til læreren".


 Naturens forundringssti 1

 Naturens forundringssti 1 - til læreren

 

 Naturens forundringssti 2

Naturens forundringssti 2 - til læreren

 

Naturens forundringssti 3

Naturens forundringssti 3 - til læreren

 

Gjennomføring

Forarbeid
Naturens forundringssti er et sett med ti poster. Læreren må selv laste ned, skrive ut og henge opp postene på valgfritt sted. Tema for postene er skog og friluftsliv, og det beste er derfor om postene henges opp i en skog. Hver post er selvstendig og kan brukes uavhengig av de andre. Dette innebærer at postene ikke trenger å gjennomføres alle på én gang; de kan gjerne fordeles på flere dager.

Underveis
Ved hver post er det meningen at elevene skal tenke seg om. Med den kunnskapen de har, må de forsøke å komme frem til en løsning og/eller begrunne sine synspunkter. Det er fint om de tenker hver for seg, men det er også meningen at de skal utveksle kunnskap og meninger. Det anbefales at det dannes grupper på tre til fem elever. Dersom læreren følger elevene på hver post, kan læreren bidra med å stille gode tilleggsspørsmål for å belyse oppgaven fra flere sider. Se utfyllende informasjon til læreren, Naturens forundringssti - til læreren.

Etterarbeid
Dersom elevene gjennomfører oppgavene alene, anbefales det å bruke tid i klasse­rommet på en felles gjennomgang.

                                                                                                     

Naturens forundringssti er utviklet med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

 

Tilbake