Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Regulere

Regulere betyr å hogge ned noen av trærne i bestandet fordi trærne står for tett.

 

Tilbake