Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Skjøtsel
Det er alle tiltakene som gjøres i en skog for å sikre gode vekstvilkår for trærne slik at skogeier og samfunnet får mest mulig nytte av ressursen.


I de fleste skoger er produksjon av trevirke det viktigste, men det er også vedtatt gjennom lover at skjøtsel av skog også skal ta hensyn til landskap, dyr og planteliv, friluftsliv og naturvern.

 

Tilbake