Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Twh
Twh er en målenhet for energi.


Den tilhører ikke SI systemet. Enheten brukes for å angi store energimengder.

 

Tilbake