Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Varmegjennvinning

Varmegjenvinning vil si at man fanger opp varme som tapes ved bruk. Den mest kjente varmegjenvinningen finnes i ventilasjonsanlegg. Der brukes varm luft som pumpes ut fra anlegget til å varme opp kald luft som pumpes inn i anlegget.

 

Tilbake