Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Økologiske andel

Det er den ressursmengden hver enkelt menneske har til rådighet, når vi forutsetter at alle mennesker har rett til like stor andel av ressursene definert i det økologiske rom.

 

Tilbake