Kongla - hvem har spist på den


 

Mange dyr lever av bartrærnes kongler og frø og har utviklet teknikker for å få tak i de svært næringrike frøa. Vi kan se på de avspiste konglene hva slags dyr som har forsynt seg! Flere arter spiser også de næringsrike blomsteranleggene som dannes allerede sommeren før treet blomstrer. Mange avbitte knopper under grantrær på ettervinteren kan være et varsel om et kommende frøår. (Alle tegninger av Jørn Kjersheim)


 

GRAN

FURU


Ekornet biter og river av kongleskjella og restene av konglene er rufsete


Musa biter av kongleskjellene uten "frynser"


Flaggspetten hakker mellom kongleskjella og kongla ser rufsete ut


Korsnebben bruker det spesialiserte nebbet til å bende og splitte kongleskjellene fra hverandre


Flere aktiviteter finner du på www.skoleskogen.no