Siste nyheter fra Skoleskogen:

Nysgjerrig skole søkes til utprøving av nytt undervisningsopplegg!

Skogens røtter og menneskets føtter er tittelen på et undervisningsopplegg som gjøres ferdig i disse dager. Skogens røtter handler om skogens naturverdier, med frøspiring, vekst og mangfold som stikkord. Menneskets føtter handler om skogen som ressurs for mennesket, og hvordan vi påvirker skogen. Samtidig henspiller tittelen på naturfagsenterets forskerføtter og leserøtter, som er en undervisningsmetode der forskning, undring og systematisk bruk av grunnleggende ferdigheter står sentralt.

Undervisningsopplegget dekker temaene bærekraftig utvikling og forskerspiren, og involverer fagene norsk, naturfag og samfunnsfag. Det utarbeides med økonomisk støtte fra Den naturlige skolesekken.

Før undervisningsopplegget publiseres, har vi et ønske om at det skal prøves ut i praksis. Skoler som melder seg til å prøve ut opplegget, vil få nødvendig materiell tilsendt, inkl. bøkene Fru Pinus og Frøken Betula. De vil også få veiledning og oppfølging ved behov. Til gjengjeld ønsker vi at skolen tar seg tid til å gi tilbakemeldinger på opplegget

Interesserte skoler kan ta kontakt med
Anna Lena Albertsen
ala@skogkurs.no
971 65 634


Kongleposten i ny drakt!

Har du vært inne på Kongleposten i det siste? Nettsidene våre skal over på ny server, og i den forbindelse foretar vi en liten oppussing av sidene. Innholdet på Kongleposten er det samme, men den har fått «ny drakt».

Ta en titt her


Antall unike brukere av skoleskogen.no har økt

Årets evaluering viser at minst 40 % av skolene bruker undervisningsprogrammet Lære med skogen. I løpet av skoleåret 2013/2014 rapporterer skolene at 182 000 elever benyttet deler av Lære med skogen-programmet. I tillegg har 287 000 unike brukere benyttet seg av våre nettbaserte læremidler i 2014, noe som er en økning fra forrige år.

Bak endringene i antall unike brukere fra 2014 ligger en lavere bruk av Treveven og Uteskoleveven, mens det er økning for de andre vevene, inkludert at Skogveven har en økning på nærmere 50 %.

2015 er friluftslivets år

Det kan det være en god anledning til å velge naturen som undervisningsarena. Hvordan tilrettelegge for læring utenfor klasserommet?

Tips om uteskole finner du her.Aktuelle aktiviteter fra Skogveven.no:


Sportegn


Vinteren kan være en spennende tid for å lete etter spor av dyr i skogen. Her kan elevene teste om de gjenkjenner noen spor i snøen:

Mer om aktiviteten her.


Teknologi i praksis – la elevene bygge sin egen cajóntromme i valgfag


Cajón er spansk og betyr skuff, eller boks. Det er et perkusjonsinstrument som har sin opprinnelse fra Peru, der slaver fra Afrika brukte det de hadde tilgjengelig som trommer. Dermed ble det fiskekasser, tekasser, skuffer og lignende. En tilsvarende utvikling skjedde på Cuba, og cajón utgjør i dag en viktig del av peruansk og cubansk musikk. Den øker i popularitet blant profesjonelle musikere innen både blues, pop, rock, funk, jazz osv.

Eleven skal altså ganske enkelt lage en stor kasse! Men samtidig skal det være et instrument, og dermed er det litt nøye hvordan den lages. Man kan lage den helt enkel, men for at den skal gi en mer spennende lyd, bør cajóntromma også utstyres med gitarstrenger på innsiden.

Denne flotte cajóntromma er det elever ved Biri ungdomsskole som har laget! Hvis du vil prøve å lage en slik selv, finner du oppskriften her.

 


Flere aktiviteter finner du på www.skoleskogen.no

Aktuelle læremidler


 

Treslagsplakater

Til sammen 12 plakater som dekker hele spekteret av norske skogtrær, med et eller flere treslag på hver plakat.

 

Bestill plakatene her


Mat i skoleskogen
Med dette heftet vil vi formidle at matlaging ute ikke behøver å være så vanskelig og kravstort. Det skal være enkelt, morsomt og fantasifullt.

Hefte på 44 sider .

Les mer >>

Kr. 98, 


Matematikk i skoleskogen
Praktisk matematikk med tilknytning til skog for ungdomstrinnet. Idéheftet er laget for at elevene skal kunne trene på grunnleggende ferdigheter og tilpasninger i matematikk.

Hefte på 44 sider .

Les mer >>

Kr. 98, 

 

Flere aktuelle læremidler finner du i butikken på www.skoleskogen.no

Med vennlig hilsen
Lære med skogen

Bjørn Helge Bjørnstad
bhb@skogkurs.no

Formålet med nyhetsbrevet er å holde deg orientert om aktuelle aktiviteter og nyheter.

Ønsker du at oppfordre andre til å motta nyhetsbrevet, kan du henvise til adressen: www.skoleskogen.no