Arbeid

Arbeid er i fysikken en energioverføring ved at en kraft forandrer posisjonen til en gjenstand i kraftens retning.

Mer om arbeid finner du på: https://no.wikipedia.org/wiki/Arbeid_(fysikk)