Knott

Generatoren måtte fyres opp i god tid før kjøringa. På lengre turer hadde de med seg sekker med knott for påfylling. Ble det for lite, måtte de ut og hogge mer kvist. For hver liter bensin gikk det med 2 ½ kg knott.

Forbrenninga av veden var ufullstendig p.g.a. liten tilgang på luft, og ga derfor fra seg en brennbar gass som ble ledet inn i motoren gjennom et rør. På veien til motoren passerte den et rense- og kjøleanlegg før den ble sprøytet inn i motoren på samme måte som forgasset bensin. Dette prinsippet ble utviklet alt i 1839.

For å bruke knott-generator under krigen, måtte man ha tillatelse fra tyskerne. I april 1945 var det i alt 19 130 kjøretøy som hadde lisens til å kjøre med knott-generator i Norge.