Skjøtsel

I de fleste skoger er produksjon av trevirke det viktigste, men det er også vedtatt gjennom lover at skjøtsel av skog også skal ta hensyn til landskap, dyr og planteliv, friluftsliv og naturvern.